Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng nội dung trên website.

Mục đích website:

Website Langlangdor.com là website tổng hợp tất cả các kiến thức xoay quanh nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Các nội dung trên website hoàn toàn miễn phí dành cho người sử dụng Internet quan tâm đến nội dung của website.

Bản quyền bài viết:

Langlangdor.com giữ toàn bản quyền những bài viết được đăng tải lên trang web Langlangdor.com và các tên miền con của Langlangdor.com. Bài viết được hiểu bao gồm: văn bản và hình ảnh. Chúng tôi NGHIÊM CẤM SAO CHÉP các bài viết trên website Langlangdor.com khi chưa được sự cho phép của ban quản trị hệ thống website.

Nếu như phát hiện hành vi sao chép mà chưa được sự đồng ý, chúng tôi sẽ thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền tác giả, nội dung của mình.

IP và cookies

Người sử dụng đồng ý cho phép theo dõi IP và cookies. Hệ thống phân tích dữ liệu truy cập của website sẽ sử dụng IP và cookies để thống kê, theo dõi lưu lượng truy cập trang web và hành vi người dùng. Cookies sẽ chưa thông tin bao gồm: Số lần truy cập, ngày giờ truy cập, liên kết, tên miền, hệ điều hành, trình duyệt. Người sử dụng có thể xoá cookies hoặc huỷ kích hoạt bằng những quy trình thực hiện qua hướng dẫn của trình duyệt.

Langlangdor.com sử dụng công cụ Google Analytics (công cụ của Google, Inc) để phân tích website. Google Analytics sẽ sử dụng các tệp “cookies” trong máy tính để hỗ trợ website phân tích người dùng. Thông tin sử dụng website (gồm cả địa chỉ IP) do cookie tạo ra được truyền về máy chủ Google tại Mỹ. Google sẽ dùng những thông tin này để đánh giá việc sử dụng website của người dùng từ đó lập báo cáo hoạt động người dùng trên website. Google có thể lấy những thông tin này cho bên thứ ba theo quy định của luật an ninh mạng.

Người dùng gửi thông tin về website:

Website cho phép người dùng gửi thông tin, đóng góp ý kiến về nội dung hoặc những điều người dùng quan tâm. Tuy nhiên nội dung người gửi cần đảm bảo các tiêu chí sau:

  1. Nội dung gửi lên phải liên quan đến chủ đề, không mang tính spam.
  2. Không gửi các nội dung không liên quan đến website.
  3. Khi người dùng gửi nội dung lên website coi như người dùng đã chấp nhận công khai hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
  4. Thông điệp gửi đi không có những lời lẽ quấy rối, thiếu văn hoá đến người khác.
  5. Nghiêm cấm hành vi bàn luận về chính trị.
  6. Tuyệt đối không được xuyên tạc, tuyên truyền chống phá nhà nước, chính sách nhà nước. (Nếu phát hiện chúng tôi sẽ xoá bài viết và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật).
  7. Người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những thông tin đăng tải lên website Langlangdor.com.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Langlangdor.com có quyền thay đổi/ sửa đổi nội dung điều khoản không cần báo trước. Điều khoản sẽ có hiệu lực ở tuỳ từng thời điểm. Nếu có sự thay đổi/sửa đổi điều khoản sử dụng, chúng tôi có thể sẽ thông báo trên website cho người dùng được biết.

Bạn đã chấp nhận và đồng ý điều khoản của chúng tôi. Bây giờ hãy khám phá nội dung trên website nhé.

– Quản trị website: Thiện Hoà